logo
právní informace      HeverPage titulní strana
     právní informace
ikona OK

Obecné informace

Na titulní straně tohoto webu (www.heverpage.net – dále "HeverPage") najdete různé sekce služeb, informací či produktů. Všechny jsou k dispozici pro svéprávné uživatele, příp. zákonné zástupce jiných osob a tam, kde to neomezuje zákon dané země. Specifické části webu mohou být dostupné za poplatek. Případné platby jsou standardně v českých korunách a u služeb jsou splatné předem, pokud není dohodnuto jinak. Při jakýchkoli nejasnostech vyhledejte kontakty dané webové sekce. Právně se tento web řídí zákony České republiky, pokud není uvedeno jinak, či se z principu nepředpokládá jinak.

Pokud nedopatřením o čemkoli mylně informujeme, budeme vděčni za vaše laskavé upozornění – děkujeme vám!


Zákonná ustanovení

Všechny sekce jsou neplátci dph a ceny uvádí s touto daní včetně – jde o tzv. koncové maloobchodní ceny, pokud není uvedeno jinak. Nemusí obsahovat případnou dopravu, resp. balné. U maloobchodního prodeje dodržujeme zákonné minimální záruční i reklamační lhůty. Zboží vámi objednané prostředky komunikace na dálku můžete vrátit do 14 dnů zpět bez udání důvodu (neplatí pro software, audio a video materiály, kde byl otevřen obal, u zboží zhotoveného na zakázku a případné další/novější zákonné výjimky). Toto zboží musí být v 100% stavu, nepoškozené či nesmí být ubráno na jeho hodnotě, jinak nemusí být vrácena plná kupní cena, resp. se poníží o nutné znovunavrácení do běžného oběhu a pokrytí ušlého rozdílu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Poštovné hradíte vy. Mimo daných výjimek se celé případné obchodování a vztahy mezi vámi a námi řídí právně přes občanský zákoník ČR. Úřední info: Alena Brabcová: Chvalčov 716 768 72, IČ 13413449, živnost vydaná ŽÚ v BPH ()*.


Autorská práva na HeverPage

Vlastníkem autorských práv (pokud není uvedeno jinak) pro celý HeverPage je pan Pavel Sláma. Některé prvky webu mohou patřit třetím stranám, viz níže. Veškerý obsah tohoto webu je přinejmenším vizuálně-literární dílo. Užívejte jej neomezeně, avšak jen pro svou osobní potřebu. Můžete si kopírovat obsah tohoto webu i na jiné nosiče dat (tj. mimo primární prohlížení na internetu – tedy např. k sobě do PC, zálohovat atd. pro svoji pozdější potřebu, nebo potřebu členů vaší rodiny). Jakékoli jiné, zejména komerční využití čehokoli z obsahu HeverPage včetně jeho částí, je bez předchozí písemné dohody přísně zakázáno a v případě neoprávněného užití bude postihováno sankcemi dle současných přestupkových nebo trestních zákonů včetně veškeré náhrady vzniklých škod a zadostiučinění. Je zakázáno zveřejňování a umísťování materiálů z HeverPage i na osobní, nekomerční webové stránky (ať již s jakýmkoli určením), šířit je tiskově nebo i jinými způsoby, které umožňují předat informaci. Při odkazování na HeverPage používejte prosím pouze případnou citaci, základní popis oblasti zájmu, odkaz na danou stránku nebo na globální adresu www.heverpage.net. Nevystavujte svévolně zdejší obsah jinde.

Respektujte prosím autorská práva k dílu. Web je tvořen jen pro vaše soukromé využití bez dalšího šíření jiným způsobem či jiným osobám. Pokud potřebujete použít náš materiál pro vaše aktivity (komerční i nekomerční), jako je zveřejnění některých textů, užití grafiky/fotky apod., kontaktujte nás prosím. Jestliže vám bude vyhověno, bude za daných podmínek, případný poplatek či sepsání smlouvy poté povoleno šíření i mimo tento web. Prosíme, vždy se ptejte předem, ať předejdete zbytečným nedorozuměním právního charakteru!


Autorství třetích stran

Některé prvky jsou pro HeverPage převzaty z jiných zdrojů s tím, že tyto mohly být užity i pro komerční stránky. Nejsme však jejich autory. Jejich vlastní podmínky již nemusí umožňovat další volné šíření. Tímto jsou myšleny zejména některé grafické ikonky a pomocné obrázky.


Ochrana vašeho soukromí

Nevedou se žádné vaše osobní údaje, pokud je sami neposkytnete. Tyto, pokud nejsou odmítnuty, pak jsou chráněny před třetími stranami. Údaje potřebné pro komunikaci s vámi budou použity výhradně pro účely námi poskytovaných služeb. Pokud je vám zaslán dopis či e-mail s určitou informací, který již od nás nechcete odebírat, či vám jinak vadí, dejte nám prosím vědět, ať adresu vyloučíme z dalšího zasílání. Pokud ani na dotazníku (například u pobytů) nechcete zanechat žádné své údaje, nechte prosím příslušná pole volná – není žádná vaše povinnost nic nikam psát a není tak třeba psát smyšlené údaje. Údaje, které sami naopak poskytnout chcete, např. výsledky z pobytů, spokojenost a pod. prosíme uvádějte max. pravdivě, byť nepůjde o pozitivní informaci.

V současnosti není možná žádná registrace na tento web ve smyslu vytvoření vašeho účtu ("profilu"), stejně tak nevedeme žádný klasický e-shop. HeverPage neobsahuje žádné sledovací či špionážní techniky, ani potenciální rizika (více je uvedeno na titulní straně dole) narušení soukromí a pod., nebo načítání obsahu/kódu z webů třetích stran.


Varování

Pokud čemukoli na HeverPage nerozumíte, tak to nepoužívejte a nechte si danou problematiku nejprve někým objasnit. Do té doby nic neobjednávejte, ani neplaťte. Pro základní informace nebo jiná upřesnění vám pomohou kontakty v daných sekcích. V částech webu se mohou vyskytovat i vlastní názory, myšlenky nebo postoje. Neneseme žádnou odpovědnost za špatné pochopení a užití čehokoli z informací na HeverPage a ani za jakékoli důsledky – jste odpovědní sami za sebe.

Nemáme žádné "spřízněné zástupce", zprostředkovatele, známé či kolegy jednající pod záštitou HeverPage (resp. jeho sekcí a jejich částí), našimi jmény či skutky. Mimo kontaktů v daných sekcích nikomu jinému za nic neplaťte, nic určené nám nedávejte k převzetí jiným, ani od jiných nic nepřebírejte v domnění vztahů s námi. Děkujeme za vaši vlastní opatrnost!

© 2004-2020 Pavel Sláma, heverpage.net. Všechna práva vyhrazena. Použití webu je určeno pouze pro vaši osobní potřebu, není-li písemně ujednáno jinak. Neoprávněné šíření bude přísně stíháno.